Inhoudelijk verslag handhavingsbijeenkomst

In het sfeerverslag konden jullie al de sfeer proeven van de bijeenkomst die we samen met de gemeente hadden georganiseerd omtrent Handhaving in onze buurt. In dit verslag gaan we verder in op de inhoud van de avond. Je kan hieronder dus teruglezen wat de verschillende handhavers of sprekers hebben verteld en welke antwoorden ze hebben gegeven op de diverse vragen.

Antwoord op vragen die vooraf waren ingediend

Vooraf waren een hoop vragen ingediend. Zoals verwacht konden die niet allemaal behandeld worden die avond. Gelijksoortige vragen hebben we gebundeld en alsnog aan de handhaving voorgelegd en zijn op een aparte pagina “Veelgestelde Vragen Handhaving” gezet, die we eventueel later kunnen uitbreiden of wijzigen als daar aanleiding toe is.

Buurtbewoner Eelco Aartsen

Eelco vertelt dat deze avond is ontstaan uit één van de 10 thema’s die uit de buurtbijeenkomsten van vorig jaar zijn ontstaan. De buurtvisie die daar ook uit is ontstaan is in conceptversie klaar en zal binnenkort op de buurtwebsite www.russischebuurt.nl komen te staan zodat mensen er commentaar op kunnen geven. De definitieve versie zal dan een buurtfeest in mei of juni aan de buurt officieel opgeleverd worden.

Eelco vertelt ook dat er veel vragen waren ingestuurd, eigen te veel om vanavond allemaal te beantwoorden. Maar met name de mensen met vragen omtrent het verkeer kunnen zich wenden of aansluiten bij de werkgroep ‘Verkeer’ die vanaf mei door Esther Yska zal worden getrokken.

Maar ook alle andere vragen die vanavond niet beantwoord kunnen worden zullen naderhand van een antwoord worden voorzien en aan het verslag worden toegevoegd.

Burgemeester Jan Hamming

Als hoofdverantwoordelijke voor de handhaving in onze gemeente en dus ook in onze buurt vertelt Burgemeester Hamming dat er tot nu toe, in onze buurt, 41 panden zijn gecontroleerd en bij 30 panden misstanden zijn aangetroffen. Hij legt uit dat het aanpakken daarvan vaak lang duurt omdat juridische procedures nu eenmaal lang duren. Daardoor kan het soms lijken alsof er niets gebeurt, maar achter de schermen wordt wel degelijk hard gewerkt. We hebben hierbij de buurt hard nodig. Het vergt dus tijd en samenwerking met de buurtbewoners om de misstanden aan te pakken.

Burgemeester Hamming voegde er aan toe dat elke melding die door bewoners wordt gedaan ook wordt aangepakt. Meldingen kunnen ook anoniem gebeuren. Hij gaf daarbij aan dat de terugkoppeling naar de melder beter moet.

Wijkmanager Erik van Druenen

Erik is de wijkmanager van Zaandam Centrum, West & Oude haven en daarmee ook van onze buurt. Wat hij ziet op straat, brengt hij in bij de gemeente. Zijn taak is om ervoor te zorgen dat die informatie wordt omgezet in beleid. In 2006 waren er 6 handhavers, en nu zijn het er 60 of 65 handhavers werkzaam in Zaanstad.

Wim Ploeg, handhaving panden

Een van zijn kerntaken is handhaving van de panden in RB. Hij zit ook in het Operationeel Team Ondermijning, in samenwerking met politie en straattoezicht.

Hij legt uit dat als er een misstand wordt geconstateerd, eigenaren en bewoners een half jaar de tijd krijgen om er iets aan te doen. In die zes maanden hebben mensen bijvoorbeeld de tijd om een andere woning te zoeken, als ze in een illegale kamer verblijven.

Er kunnen ook dwangsommen opgelegd worden, maar dat soort procedures zijn tijdrovend. Juridisch moet alles kloppen, eigenaren en bewoners kunnen een zienswijze indienen en aan elke stap zijn termijnen van een paar weken verbonden. Overal is mogelijkheid tot bezwaar. De procedures worden zorgvuldig uitgekozen en zijn tijdrovend maar geven wel goed resultaat, we krijgen vaak gelijk van de rechter.

Wim Ploeg komt met voorbeelden: coffeeshop die gesloten is, airbnb, illegale woningverhuur, hennepplantages die gevonden zijn, splitsing van huizen in verschillende appartementen).

 • Hennep: afgelopen 1 ½ jaar zijn er 5 plantages opgerold.
 • Turkse bakker: iedereen vindt het jammer dat de bakker weg is, maar er zat een illegaal gokkantoor in en boven is een hennepplantage gevonden. De bakkerij was een dekmantel.
 • Kapsalons, tattoo-shops e.d.: Dit is een lastig verhaal, want het is dienstverlening en we hebben de wetgeving tegen. Er is aandacht voor maar nog geen oplossing.

Conclusie: alle vragen en opmerkingen over Wonen en ondermijnende criminaliteit komen uiteindelijk bij Wim terecht. Soms moet je geduld hebben maar er wordt altijd wat mee gedaan.

Leo van den Bergh, handhaving straattoezicht

Leo vertelt dat “Handhaving straattoezicht” in de buurt let op de volgende punten en dat doorgeven aan Wim of andere andere afdelingen.

 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Parkeren
 • Bedelen
 • Wildplassen
 • Straatvuil

Ze surveilleren elke dag tot 23.30 uur een paar keer door de buurt. Dit gebeurt zichtbaar en onzichtbaar. Zij gaan niet over verkeersovertredingen zoals rijdende scooters, door rood rijden, etc.

Deze toezichthouders, of ook wel fiscalisten genoemd, hebben slechts een toezichthoudende taak. BOA’s hebben opsporingsbevoegdheid, die gaan dus over opsporen en verbaliseren van overtredingen van o.a. verkeer en APV gerelateerde overtredingen.

De fiscalisten/toezichthouders krijgen binnenkort de status van BOA, zodat er meer opsporingsbevoegdheid is en mogelijk ook minder onbegrip bij de bewoners omdat ze toezichthouders zien rondlopen die vervolgens niet mogen ingrijpen bij overtredingen omdat ze buiten hun bevoegdheden liggen.

Vragen uit het publiek

De parkeerboetes worden vaak heel snel uitgedeeld. Je hebt weinig tijd om iemand aan te melden. Dit wordt  als een agressief beleid ervaren. Sebastiaan Westenberg, Teamleider Straattoezicht, vertelt dat er een marge van 10 minuten is ingebouwd. 5 minuten is de wettelijke termijn. Er moet volgens hem één lijn worden getrokken. De bewoner zou graag zien dat de gemeente zich niet wat flexibeler opstelt.

Vraag uit het publiek over het parkeerbeleid tijdens werkzaamheden (dixies en bouwcontainers, waardoor er minder parkeerplekken zijn). Dit heeft allemaal met vergunningen te maken. Kunnen de bewoners inzien hoe lang het bouwterrein daar blijft? Antwoord is: melden via www.zaanstad.nl en wij zoeken uit wat ermee moet gebeuren.

Opmerking: Leo had het over Zaanlink tijdens zijn presentatie. Dit is de de naam voor de website binnen de gemeente. Voor het doen van meldingen moeten wij gewoon naar www.zaanstad.nl.)

Vraag uit het publiek over losse winkelwagens:

Leo v.d. Bergh vertelt dat de winkelier de boetes krijgt hiervoor. Losse winkelwagens altijd melden bij handhaving.

Vraag uit het publiek over plastic bak bij Vomar die heel vaak te vol is. Dit is een repeterend patroon, en er moet structureel wat veranderen. Melden bij Erik, die contacten heeft bij HVC.

Eelco meldt dat er veel vragen waren over de begaanbaarheid van de stoep. Leo zegt dat er wel op wordt gehandhaafd, maar dat je het altijd moet melden als je het constateert. Er worden dwangsommen uitgedeeld en er is een wegsleepregeling.

Een mevrouw uit het publiek vertelt dat er al jaren een motor staat geparkeerd op de Hogendijk en dat ze het gemeld heeft, maar er verder niets met die melding gebeurt. Afgesproken wordt om een keer een rondje te doen door de straat met Leo van den Bergh, Sebastiaan en bewoners.

Vraag uit het publiek over afvalcontainers die te vol zijn: altijd bellen met 14075, online formulier invullen, of de handhaving app gebruiken.

Algemene vraag: bij wie moet ik zijn als ik een melding wil doen bij Handhaving over voertuigen? Stilstaande voertuigen: handhaving, rijdende voertuigen: politie.

Lesley de Boer en Nick Horvus, wijkagenten Zaandam centrum

Lesley en Nick vertellen dat de taak van de wijkagent is veranderd door de komst van de sociale wijkteams en handhavers. Tegenwoordig heeft het bestrijden van de criminaliteit de prioriteit (verdovende middelen, handel in wapens, hennepplantages).

Wat zijn de signalen van ondermijning en illegale bewoning?

 • Veel fietsen/voertuigen voor het huis
 • Grote stapel post binnen
 • Volle kliko’s omdat er zoveel mensen wonen

De politie wil heel graag deze signalen ontvangen. Meldingen doen op: 0900 8844 of contactformulier internet. Het kan soms gebeuren dat een melding niet goed aankomt: graag nog een keer melden.

De politie is er alleen voor strafbare feiten maar heeft ook een signalerende en adviserende rol.

Vragen uit het publiek

Vraag van bewoner Czaar Peterstraat over te hard rijden in de buurt (woonerf, 15 km/uur). Er komt binnenkort (is reeds geweest) een bijeenkomst met de gemeente om te kijken naar de nieuwe wegindeling.

Een bewoner die bij de Marktsteeg woont vertelt dat de steeg uitnodigt tot racen. Antwoord: vaste controles op 15/30 km zones is geen prioriteit. Het is dan zaak om samen met de gemeente te kijken of door inrichting van de straat de snelheid beperkt kan worden.

Vraag over herinrichting Krimp, waar volgas wordt gereden in een 15 km zone. Geeft het aan bij de gemeente. Zie het antwoord op de vorige vraag. Treed in overleg met de gemeente.

Vraag over het politiebureau in het centrum dat is gesloten voor publiek terwijl het een druk gebied is waar een hoop gebeurt. Lesley en Nick erkennen dit probleem maar dat is nu eenmaal zo bepaald en is grotendeels een geldkwestie.

Dubbel parkeren op Rozengracht: voetgangers voelen zich niet veilig. Heeft wel de prioriteit van wijkagenten en het team. Ze controleren ook actief op racen op het plein.
Wijkagent meldt dat ze ook op huisbezoek kunnen komen om grotere problemen te bespreken.

Advertentie

5 gedachten over “Inhoudelijk verslag handhavingsbijeenkomst

 1. De onkunde straalt er weer vanaf.
  Als je een pand hebt waar 5 appartementen in zitten dan heb je al snel 2 personen per appartement.das 10 fietsen als daar ook nog 1 kind per gezin bij komt dan is dat 15 fietsen in het ergste geval. Allemaal geregistreerde mensen .
  Dan in het geval van ilegaal wonen zigueners fietsen niet ilegalen fietsen niet..
  Grote stapel post binnen ?das alleen te konstateren door handhaving .
  Deuren van panden waar wat mis is hebben geen ramen of daar zit een plank voor omdat de asos die wonen of hun aso voorganger die allang ingetrapt hebben
  Volle klikos my ass de gemeente heeft deze ilegale panden allang een kaart voor de ondergrondse kontainers gegeven .en anders zetten ze het wel naast de ondergrondse kontainers neerzonder post natuurlijk want die zijn allang geinstrueerd door de vuilak die het pand verhuurd die kent het systeem .
  Als het om de motor gaat die op de kruising hoek hogendijk houthaven kade is van een politie agent die op het vorsten burg woont en die staat er pas sinds een paar maanden en is daar komen te staan omdat de straat en riolering vernieuwd werd.

  De turkse bakkerij is niet gesloten omdat er een weed plantage in zat de weedplantage zat in de verdieping er boven met een eigen opgang en een eigen adres.de bakkerij huurde alleen de onderverdieping en had niks te maken met de boven verdieping.
  Is ook niet gesloten omdat er ilegaal gegokt werd. Dat was in het koffie huis op de hogendijk dat wel iswaar eigendom van de bakker maar die had het koffiehuis gedeeldte verhuurd en kan dus verandwoordelijk gehouden worden voor wat zijnhuurder doet.als ik de bakker was zou ik de gene die dit beweerde meteen aanklachen wegens smaad en laster en een rectivicatie eisen in een nationale krant..
  De gemeente heeft schuld aan de sluiting van de bakkerij het klanten bestand liep al jaren terug maar het plaatsen van het paaltje in de weg bij de vomar is de doodsklap geweest door dat het door gaande verkeer niet meer mogelijk was ,was van de eene op de andere dag de bakkerij niet meer rendabel.
  De gemeente is de grootse creator van het zogenaamd ilegaal wonen .
  Als je een huurder probeerd in te schrijven en deze heeft het huurcontract mee waarin met grote koeien letterhet adres staat en tot 8 keer aan toe deze willens en wetens zelfs na 4 keer bellen van de verhuurder.nog op het verkeerde adres probeerd in te schrijven .wat niet kont want daar wonen al te veel mensen(1) !!!!! Maar ook 2 mensen die op dat adres post adres hebben (post adres is dat je er niet woont maar wel je officiele post daar ontvangt.)
  Dan is het ook niet meer raar als de debielen bij die zelfde gemeente je adres op onderzoek zetten en dan ook nog dood leuk de huurder van appartement b een brief sturen op adres d dat zijn registratie met 8 weken is op geschort op d terwijl nu al 12 keer is verzocht de beste man in te schrijven op b waar meneer zijn intrek heeft genomen en niemand op geregistreerd staat

  Dank u wel voor uw aandacht

  Like

 2. 41 panden zijn gecontroleerd in 30 panden zijn misstanden aangetroffen .???
  Als het net zo is gegaan als bij mij waar ik door een handhaver geintimideerd werd en gedwongen werd nood uitgangen te maken (die ik niet nodig had) en verzocht werd dit zo snel als mogelijk te doen zonder vergunnings aanvraag dan zouden ze later zogenaamd komen konstateren dat het ilegaal gebouwd was en kon ik een bouwvergunning achteraf aanvragen (dat was sneller volgens de handhaver. Duizenden euros armer er dan achter komen dat het helemaal niet nodig blijkt te zijn omdat ik al rook melders heb.
  Vervolgens een klacht indien bij zijn meerdere en er word niks mee gedaan en later blijkt dat de 2 partners zijn in eev evenementen bureautje genaamd shantomat (shantal en marja)vernoemd naar de vrouwen van de 2 wat ze gebruiken om de gemeente geld afhandig te maken . Wat ze niet mogen want ze hebben een integriteits verklaring ondertekend.
  Dan zet ik hele hele hele grote vraagtekens bij de gevonden misstand

  Like

 3. Ik had gehoopt dat het fietsen etc over het dam werd aangepakt maar ik heb er niets over
  gezien of gehoort.Misschien heb ik het mis.Als het niet kan worden aangepakt ,laat het plein
  dan voor ieder vrij zijn om te fietsen ,evt een fietspad.Alles of niemand op fiets etc.
  Ik had er gehoopt dat onze burgemeester het zou aanpakken.

  Misschien ben ik een zeurpiet,mijn excuus dan.
  Groeten Fred Spann,

  Like

 4. Als het niet mogelijk is om het fietsen etc.rond het CZAAR PETER beeld tegen te houden,kan men beter een ieder te laten rijden.evt een fietspad.

  Like

 5. de antwoorden die worden gegeven door handhaving/politie, laat zien dat zij andere dingen belangrijker vinden dat de problemen die in de buurt plaatsvinden. Neem nu het feit dat bewoners zich niet veilig voelen op de stoep, marktplein, steeg, moet er nu echt eerst iets gebeuren voordat er een snelle oplossing komt? De bewoners gaan speciaal naar een bijeenkomst en met deze antwoorden komen ze geen stap verder. Praten en alleen kijken lost het niet op, actie is de oplossing. Gezien het geld wat de gemeente Zaanstad per jaar opstrijkt van de belastingen daar kan zeker een oplossing voor worden betaald.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s