Hoe een DOEma-overleg in het honderd loopt

We hadden vanavond ons DOEma-overleg. Helaas onderbezet, want 2 van de 6 DOEma-leden konden niet aanwezig zijn. En we hadden een overvolle agenda.

Maar we waren nog niet klaar met punt 1 toen wethouder Rita Noordzij met Giovanni Masetti van Zaankanters voor elkaar met taart en fotograaf naar binnen stormden om ons als DOEma in het zonnetje te zetten. Wat een verrassing. Na de koffie met gebak en bijkletsen was het ondertussen te laat om nog verder te vergaderen.

Volgende week proberen we het weer!

Advertentie

Russische Buurtvisie erkend door het College van B&W

Eind vorig jaar en begin dit jaar hebben we, samen met heel veel buurtgenoten, gewerkt aan een visie voor onze Russische Buurt. In het voorjaar is die aan de buurt gepresenteerd en aan onze wijkwethouder Songül Mutluer overhandigd tijdens het buurtfeest op het Sacharovplein.

Officiële status

Het hebben van een buurtvisie alleen is niet genoeg. Van het begin af aan hebben we gezegd dat het geen document mocht worden dat op de plank zou liggen te verstoffen. Er moet echt iets mee gebeuren. Om dat voor elkaar te krijgen moet onze visie formeel erkend worden door de gemeente, zodat ambtenaren, de gemeenteraad, wethouders en de burgemeester en wijzelf er aan kunnen refereren bij het nemen van beslissingen in en over onze wijk. Dit is nu gebeurd.

Lees verder