DOEma update zondag 13 oktober 2019

De gemeente weet ons goed te vinden, deze week waren er veel activiteiten waar we voor werden uitgenodigd. Er is natuurlijk ons eigen wekelijkse Russische B-uurtje maar daarnaast vroeg de gemeente of wij wilden meewerken aan de klimaattafel die een Zaans klimaatakkoord wil opstellen. Ook op woensdag was de ideeënmarkt en op donderdag was de Zaanse uitdaging, de beursvloer en een bijeenkomst van Alert in de Wijk.

Russische B-uurtje

Eerst met Pia van Kleef (medewerker gem. ZNSTD) en wijkmanager Erik over de 4-daagse Russische Revolutie gesproken. In de laatste week van november gaan we op het gemeentehuis en bij alle ambtenaren extra aandacht vragen voor onze buurt en buurtvisie. Het wordt leuk! Wil je helpen, graag!

Lees verder
Advertentie

Russische Buurtvisie erkend door het College van B&W

Eind vorig jaar en begin dit jaar hebben we, samen met heel veel buurtgenoten, gewerkt aan een visie voor onze Russische Buurt. In het voorjaar is die aan de buurt gepresenteerd en aan onze wijkwethouder Songül Mutluer overhandigd tijdens het buurtfeest op het Sacharovplein.

Officiële status

Het hebben van een buurtvisie alleen is niet genoeg. Van het begin af aan hebben we gezegd dat het geen document mocht worden dat op de plank zou liggen te verstoffen. Er moet echt iets mee gebeuren. Om dat voor elkaar te krijgen moet onze visie formeel erkend worden door de gemeente, zodat ambtenaren, de gemeenteraad, wethouders en de burgemeester en wijzelf er aan kunnen refereren bij het nemen van beslissingen in en over onze wijk. Dit is nu gebeurd.

Lees verder

DOEma update

De DOEma, van links naar rechts Gert, Esther, Patries, Eelco, Gertjan en Kitty.

Hallo buren!

Wat is de stand van zaken van het Russische Buurt Project vraag je je misschien soms af! 

We zijn druk bezig, maar vooral achter de schermen. Daarom hier een bericht om jullie op de hoogte te brengen van waar we mee bezig zijn en waarom jullie weinig van het project horen. 

Lees verder

Werkgroep Groen & Ontmoeten met de gemeente door de buurt

Onze wijkmanager, Erik van Druenen, organiseerde een wandeling voor de werkgroep Groen & Ontmoeten met Willem van Krieken, een landschapsarchitect die voor de gemeente werkt. Het was een natte maar leuke en leerzame wandeling. Willem kreeg het wensenlijstje van de werkgroep en gezamenlijk keken we waar deze wensen gerealiseerd kunnen worden. Deze worden gemarkeerd op een kansenkaart die in de maak is. Nu puzzelen hoe een en ander gerealiseerd kan worden!

Bericht van de gemeente over Fase 3 herinrichten

Iedereen die zijn of haar emailadres hebben achtergelaten op één van de bijeenkomsten over de herinrichting 3e fase heeft onderstaand bericht gekregen. Voor alle anderen publiceren we hem hier op onze buurtsite:

Tussenbericht: Russische buurt Fase 3 herinrichten

10 september 2019

Geachte bewoner van de Russische buurt,

Eind juni 2019 was in OBS De Dijk een bijeenkomst voor bewoners van de Russische Buurt, om het schetsontwerp voor de herinrichting van de Hogendijk en het buitendijkse gebied toe te lichten en te bespreken. In juli is het verslag van de avond, inclusief vragen en antwoorden, verstuurd aan aanwezigen die hun mailadres hadden achtergelaten en het is op de website van de Russische Buurt geplaatst. In het verslag stond dit over de vervolgstappen:

Lees verder

Verslag presentatie schetsontwerp 3e fase

Afgelopen 26 juni was de presentatie van, en overleg over het schetsontwerp 3e fase van de herinrichting van onze buurt. Iedereen die daar aanwezig was en zijn emailadres had achtergelaten heeft van de gemeente het verslag hiervan ontvangen. Voor diegene die het niet heeft ontvangen maar wel geïnteresseerd is publiceren we het hier op onze website.

Lees verder

Tweede bijeenkomst herinrichting 3e fase

Vorige week woensdag, 26 juni, was de tweede bijeenkomst over de herinrichting 3e fase van de Russische Buurt. Net als voor de eerste bijeenkomst waren alle bewoners die in het gebied van de 3e fase wonen uitgenodigd. Daarbij waren nu ook de bewoners van de Lage Horn en de Hoge Horn uitgenodigd, omdat zij alleen maar via de Hogendijk hun woning kunnen bereiken en er erg dicht tegen aan liggen.

Lees verder

Russische Buurtfeestje op de langste dag van het jaar

Vorige week vrijdag, 21 juni, hadden we ons Russische Buurtfeestje ter afsluiting van het project “Met plezier leven in de Russische Buurt”. We presenteerden daar de uiteindelijke versie van de buurtvisie aan de buurt, betrokken ambtenaren en wijkwethouder Songül Mutluer. Er was live muziek, er waren hapjes en drankjes en we hadden een zalig avondzonnetje. Kortom, het was een feestje!

Lees verder