Vraag 2 – Wat is dat, een visie en waarom gaan we die maken?

Een logische vraag, want het woord visie is vaag en kan van alles inhouden. Het klinkt moeilijk, maar is dat eigenlijk niet. Sterker, iedereen stelt wel eens een visie op, alleen besef je je dat niet altijd.

Vergelijk het met de voorbereidingen van je vakantie. Dan heb je daar ook een visie over, zo niet, dan heb je een probleem, want dan eindig je met een wandelvakantie terwijl je op het strand wilde liggen.

Je visie voor je vakantie kan zijn dat je wilt luieren, of juist actief zijn. Dat je de warmte in wilt of juist de kou, natuur of steden, rumoer of juist rust. Wil je wat leren of even de hersenen op nul? Zoiets zegt nog niets over waar je heen gaat,maar helpt met het bepalen van je vakantieplannen. Het zijn gevoelens, ideeën, dromen in algemene bewoordingen.

Zo’n visie voor je vakantie leg je niet vast, maar heb je ‘m wel in je hoofd, of je bespreekt het met je gezin.

Maar nu gaat het over de buurt en zijn er dermate veel partijen dat we die visie wel moeten vastleggen zodat we die visie er weer bij kunnen pakken om te kijken of we wel goed bezig zijn, plannen we wel de vakantie die we voor ogen hebben of zijn we afgedwaald? Of moeten we onze visie aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen?

De visie voor de buurt zal ook bestaan uit algemene bewoordingen, hoe wil je je voelen in de wijk, wie wil je ontmoeten, wil je meer of minder reuring, bedrijvigheid, verkeer, groen, sociale contacten et cetera.

Die visie gaan we gezamenlijk inhoud geven op de eerste bijeenkomst.

Een nog spannendere stap wordt daarna over hoe we dat dan gaan bereiken. Vergelijk het weer met de vakantie. Hoe ga je zorgen dat die vakantie tot stand komt. Doen papa en mama dat alleen (zij betalen) of hebben de kinderen ook inbreng. Want niet alles uit de visie kan altijd bereikt worden. Er zijn beperkingen. Dus hoe ga je, binnen de grenzen van het haalbare, zorgen dat die visie gerealiseerd wordt? Wie heeft er een stem in, wie kan ons daarbij helpen?

Die afspraken willen we ook gaan maken met z’n allen. Wie gaat wat doen, hoe communiceren we met elkaar, hoe vinden we elkaar, wie doet wat? Want alleen door samenwerking gaat dit lukken. Maar het woord samenwerken bestaat uit twee delen, samen en werken, het gaat dus niet alleen en zeker niet vanzelf, samenwerken is een werkwoord!

Terug naar de vragen

Advertentie