Buurtvisie

Welkom bij de buurtvisie van de Russische Buurt waarin we beschrijven hoe wij onze buurt graag zien en waar we dus naar toe willen werken. Deze visie is samengesteld uit de vele interviews met bewoners, ondernemers en ambtenaren plus de twee buurtbijeenkomsten die we vorig jaar hebben gehouden.

Je kan de buurversie hieronder beluisteren, downloaden of lezen:

Russische Buurt, dorps gevoel in een dynamische stad

De toekomstvisie voor ”Met Plezier leven in de Russische Buurt”

 1. De RB kenmerkt zich door het dorpse karakter en is een oase van rust, gelegen dicht tegen het centrum van Zaandam.
 2. De RB is divers, zowel in bewoners (leeftijd, afkomst, sociale status, behoeften) als bebouwing. Diversiteit wordt ervaren als een groot goed van de wijk. 
 3. De RB is een groene buurt. Door de hele buurt heen vind je perkjes, bomen, bossages, grasvelden en (gevel)tuintjes.
 4. De ligging aan de Zaan is niet alleen een gegeven, maar ook voelbaar voor de bewoners, ook voor diegenen die er niet direct aan wonen. De kansen die het water geeft worden benut.
 5. Er is kleinschalige horeca, winkelnering, bedrijvigheid. De RB is een levendige buurt maar op menselijke schaal.
 6. Buurtplek: Er is veel  contact met buurtgenoten. Er is een ontmoetings- en buurtplek. Bewoners (kinderen, ouderen en jongeren) ontmoeten elkaar op straat, in de speeltuin, in de buurtplek en bij elkaar thuis. We hebben een ongedwongen, laagdrempelige plek waar iedereen altijd welkom is, een praatje kan maken, een gewillig oor vindt. En waar ook activiteiten georganiseerd kunnen worden. Idealiter ook met een tuin, buiten-ontmoetingsplek.
 7. Communicatie tussen RB en de gemeente: Er is wederzijds respect, alle betrokkenen nemen elkaar serieus, er is duidelijk wie aanspreekbaar is waarvoor. Gemeente betrekt de buurt proactief, informatie is efficiënt/makkelijk toegankelijk en leesbaar. Besproken zaken en genomen beslissingen worden met elkaar gedeeld, er vindt terugkoppeling plaats. Veel communicatie gaat digitaal maar we kennen elkaar, spreken elkaar aan, zoeken elkaar op. Ambtenaren kennen de buurt en zijn bewoners en andersom. 
 8. Een georganiseerde buurt. Er is een groep actieve buurtbewoners (DOEma) waarin alle buurtbewoners zich vertegenwoordigd weten. Deze groep behartigt de belangen van de buurt, communiceert met de buurt, is aanspreekbaar voor gemeente en derden, verenigen de buurtbewoners.
 9. De buurt is zich bewust van haar historie, die zie en voel je in de buurt. De buurt laat haar plaats in de Zaanse geschiedenis zien, op de Russische connectie zijn we trots, de in het verleden aanwezige havens en scheepswerven zijn nog voelbaar. 
 10. De buurtbewoners zijn zorgzaam voor elkaar. Misstanden worden gesignaleerd en gemeld, problemen worden aangepakt. Er is goed contact met zorgverleners.
 11. De buurt ziet er mooi, schoon en opgeknapt uit en kent ook z’n rafel-randjes. Panden hebben een duidelijke eigenaar en worden gebruikt waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Er is een grote diversiteit aan huizen en panden maar de gezamenlijke noemer is het dorpse karakter. Eigenaar/verhuurders zijn zich bewust van de buurt waar zij hun pand verhuren en het specifieke karakter van de buurt. Huizen zijn naar buiten gekeerd. Nieuwbouw voegt zich in de buurt, is een aanvulling.
 12. Het is een veilige buurt. Je kunt altijd met een gerust hart over straat lopen, kinderen kunnen er spelen, het is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Het is duidelijk waar mogelijke bedreiging van deze veiligheid gemeld moeten worden, hulp is makkelijk en snel toegankelijk.
 13. Mobiliteit is in evenwicht met de buurt. Er is rekening gehouden met de dorpse inrichting en het karakter van de buurt. Rust en veiligheid is het uitgangspunt, de doorgang functie is beperkt.

versie: definitief – 10 april 2019

Hoe nu verder met deze visie?

Deze visie is niet gemaakt om op de plank te liggen verstoffen. Hij moet gebruikt worden. Het moet daarom officieel door de gemeente worden erkend, de visie moet een status krijgen. Voor ons was het maken van een buurtvisie nieuw, maar ook voor de medewerkers van de Gemeente Zaanstad is dit nieuw. Hoe ga je hiermee om, hoe ga je dit gebruiken in lopende en toekomstige ontwikkelingen, welk gewicht wordt er aan toegekend. Dat moet in de juiste bewoordingen worden vastgelegd en goedgekeurd door de raad (en door ons!). Wij hopen dat zo snel mogelijk met een goed resultaat gebeurt en dat wij dat in juni met een mooi feest kunnen vieren.

Advertentie