Veelgestelde Vragen Handhaving Russische Buurt

Vooraf, tijdens en na de informatiebijeenkomst over handhaving in de Russische Buurt zijn een hoop vragen gesteld. We hebben deze vragen zo goed mogelijk gebundeld en samen met de betreffende handhavers van antwoorden voorzien en op één pagina geplaatst.

We hebben nog wat vragen uit staan én we weten ook zeker dat er dingen gaan veranderen. Die zullen we zo goed mogelijk bijwerken hier. Hebben we iets niet goed of is iets niet duidelijk? Laat het ons weten op russische.buurt.project@gmail.com.

VERKEER

 1. Er wordt veel en hard gefietst en gebrommerd op de Dam en in de Marktsteeg. Kan daar op gehandhaafd worden?

  Nee, daar zal niet actief op gehandhaafd worden. De prioriteit van de politie ligt bij criminaliteitsbestrijding. Bij aantreffen van deze gedraging wordt uiteraard opgetreden door middel van waarschuwen of verbaliseren.

  Op verzoek van de politie wordt overigens het hele Dam-gebied (de hele Dam en de en de Wilhelminakade achter de Mailcompany, dus ook langs Swart en de sluizen) in het weekend verboden voor brommers.

 2. Kan er gehandhaafd worden op het regelmatig negeren van inrijverbod, door auto’s, bij de Vomar en het fietsgedeelte van de Czaar Peterstraat?

  Nee, daar wordt niet actief op gehandhaafd. De prioriteit van de politie ligt bij criminaliteitsbestrijding. Bij aantreffen van deze gedraging wordt uiteraard opgetreden door middel van waarschuwen of verbaliseren.

 3. De stoep van de Hogendijk is al niet breed maar dat wordt nog verslechterd door geparkeerde fietsen en motoren en doordat de begroeiing van tuinen vér over de stoep heen buigt. Kan daar wat aan gedaan worden? Hetzelfde geldt voor de brommers van de pizzakoeriers op de Rozengracht.

  Er komt binnenkort een brief over de regels over het gebruik van de stoep van handhaving. Na verspreiding zal gehandhaafd worden.

 4. De wijk is een woonwijk maar er wordt op diverse plekken toch nog te hard gereden. Klachten zijn binnengekomen over De Krimp, Jasykoffstraat, schooterverkeer Czaar Peterstraat en Golofkinstraat. In die laatste straat wordt zelfs door de vuilophalers te hard gereden. Wat kunnen we hier aan doen?

  Hier wordt niet actief op gehandhaafd, criminaliteit heeft de prioriteit. Straten zouden dusdanig moeten worden ingericht dat te hard rijden moeilijker wordt gemaakt.

 5. Er ontstaat regelmatig een gevaarlijke situatie bij brengen en halen schoolkinderen. Handhavers zeggen niets te kunnen doen. Hoe zit dit?

  De fiscalisten die daar vaak op worden aangesproken mogen daar niets aan doen (zie ook de volgende vragen over het verschil tussen BOA’s en fiscalisten). BOA’s wel, als er fout geparkeerd wordt kunnen zij ingrijpen.

HANDHAVERS EN REGELGEVING

 1. Verwarrende termen en functies: wat is het verschil tussen Handhaving, een BOA, een Fiscalist en een controleur en hoe herken je ze?

  Fiscalisten, of toezichthouders hebben slechts een toezichthoudende taak. Ze controleren bijvoorbeeld of auto’s in parkeervakken betaald hebben. Ze gaan niet over verkeersovertredingen. Ze hebben slechts een toezichthoudende taak. Zij zijn te herkennen aan “Controle” op hun jas (of niet als ze juist onzichtbaar surveilleren).

  BOA’s hebben opsporingsbevoegdheid, die gaan dus over opsporen en verbaliseren van overtredingen van o.a. verkeer en APV gerelateerde overtredingen. Op hun jas staat “Handhaving” en ze hebben een vuist als embleem.

  De term Handhaving zelf wordt ook gebruikt voor de hele groep handhavers, dus fiscalisten én BOA’s.

  De fiscalisten/toezichthouders krijgen binnenkort de status van BOA, zodat er meer opsporingsbevoegdheid is en mogelijk ook minder onbegrip bij de bewoners omdat ze toezichthouders zien rondlopen die vervolgens niet mogen ingrijpen bij overtredingen omdat ze buiten hun bevoegdheden liggen.

 2. Het verschil tussen mulderfeiten en parkeercontrole is onduidelijk voor ons als bewoners, hoe zit dit in elkaar?

  Betaald parkeren is belasting, niet betalen is dus een fiscale overtreding. De controleurs op het betaald parkeren worden daarom ook wel fiscalisten genoemd. Verkeerd parkeren is een overtreding op de (Mulder)wet. De fiscalisten mogen niet daar niet tegen optreden. Daarom wil de gemeente de fiscalisten ook BOA gaan maken.

 3. Waarom moet de bewoner iedere keer iets melden, gemeentemedewerkers hebben toch ook ogen?

  Dat klopt en de gemeente gaan kijken of dit melden ook door medewerkers (makkelijk) gedaan kan worden. Of nog liever dat er gemeentemedewerkers verantwoordelijk worden voor een gebied. Het melden met binnenkort ook makkelijker worden d.m.v. een speciale app op de mobiele telefoon.

AFVAL

 1. Een dagelijks terugkerende ergernis zijn de afvaldumpingen bij de vuilcontainers maar ook verder door de wijk. Wordt daarop gehandhaafd, wat zijn de resultaten en kan dat intensiever gebeuren?

  Er zijn hotspots benoemd, de plekken waar we de meeste dumpingen hebben. Daar wordt op verschillende manier, ook in burger, gecontroleerd. Het doen van meldingen helpt om de hotspots te benoemen.

  De gemeente is bezig om de containers uit te voeren met sensoren om te meten wanneer een container niet meer bruikbaar is (doordat hij vol is, verstopt of stuk). Met die cijfers kan de gemeente beter ingrijpen om situaties te verbeteren en HVC aan de afspraken houden. Dumpingen nog altijd melden bij de gemeente (ook via Whatsapp).

 2. Er blijven kliko’s op de weg staan. Wat kunnen we daartegen doen?

  Melden kan helpen, maar het blijft lastig, helemaal als er geen nummer op staat. De gemeente kan ze laten verwijderen, maar mensen kunnen weer nieuwe kliko’s aanvragen. Het probleem is dat niet iedereen de kliko op zijn eigen grond kan zetten. Handhaving wil hier scherper op gaan letten.

PANDEN

 1. Wat zijn de regels omtrent AirBnB. AirBnB onttrekt woonruimte, zorgt voor overlast en is niet bevorderlijk voor de sociale samenhang in de buurt.

  Op dit moment is er geen aparte regelgeving voor het verhuren via AirBnB. De gemeente is bezig met beleid, een vergelijkbaar beleid als in Amsterdam. Dit heeft nogal wat voet in aarde omdat dit het beste gelijk met het splitsingsbeleid kan worden aangepakt.


 2. Welke ruimte is er om een woning te splitsen

  In de Russische Buurt mogen alleen gemengde panden (dus bedrijfs/woonpanden) gesplitst worden. De rest niet.


 3. Sinds sluiting van de coffeeshops is het woonklimaat  in de buurt heel veel gunstig veranderd, is het te verwachten dat in de toekomst in de Czarinastraat weer coffeeshops open gaan?

  In het nieuwe coffeeshopbeleid voor de Russische Buurt uitgesloten dat hier een coffeeshop kan komen. Dus de mocht zoals verwacht de lopende juridische procedure goed aflopen dan komt hier niks terug op dit vlak.

 4. Er lopen opkopers rond die geïnteresseerd zijn in onze panden. We krijgen brieven in de bus van investeringsmaatschappijen. Wat is er aan de hand, mag dat, kan er wat tegen gedaan worden?

  Hier kan niets tegen gedaan worden. Er is wel aan één van de partijen te kennen gegeven dat het niet wenselijk is wat zij doen.

OVERIG

 1. Er is veel overlast van hangjongeren en drankgebruik rond de Rozengracht. Ook bij de Hoge Horn hangen regelmatig jongeren rond om te blowen. Wat kan hieraan worden gedaan? Het zorgt voor geluidsoverlast, troep en een onveilig gevoel.

  Bij aantreffen van deze gedraging wordt opgetreden door middel van waarschuwen of verbaliseren. Het streven is om een gezamenlijke aanpak met de handhaving op te zetten om de overlast te beperken.

  Jeugdboa’s worden ingezet op overlast gevende plekken. Melden helpt bij het bepalen van die plekken.


 2. Hondenpoep blijft een terugkerend item. Wat doen de handhavers van de gemeente hiertegen?

  Dit heeft geen hoge prioriteit. BOA’s kunnen boetes uitkeren. Maar dat moet op heterdaad en dat maakt het uiteraard erg lastig. Een bewoner mag (helaas) vanwege privacywetgeving geen camera ophangen om de overtreders te filmen.


 3. Er zijn veel klachten over de markt, de positionering van de stallen, de fietsers en brommers op de stoep, openstaande putten, kramen voor de huizen waardoor ze niet of slecht te bereiken zijn, twijfels over de veiligheid bij brand en de rotzooi die de markt achterlaat. Onder wie valt dit, hoe kunnen we dit aanpakken?

  Deze klachten worden door handhaving samen met de bewoners bekeken en opgepakt.

Advertentie