Bedrijvigheid

Kleine winkeltjes, onderneminkjes, ateliers, ambachten, plekken waar je gezellig wat lekkers kunt eten of drinken: in bijna alle dromen genoemd. Het is positieve levendigheid en bindt de buurt. Je ontmoet er elkaar, kijk bijvoorbeeld naar Pazzo. Droom mee over hoe leuk het zou kunnen zijn in onze wijk, wat er mogelijk is en wat we er wel (en niet) aan kunnen doen.

Lees verder

Advertentie

Buurtplek

Een grote wens is om meer contact te hebben met buurtgenoten. Diversiteit wordt ervaren als een groot goed van onze wijk. Ook kinderen, ouderen en jongeren willen elkaar ontmoeten. Er is behoefte aan een ontmoetings- en buurtplek. Mensen missen een laagdrempelige plek waar je altijd welkom bent, een praatje kan maken, een gewillig oor vindt. Maar ook activiteiten georganiseerd kunnen worden. Gecombineerd met een tuin het liefst. Wie denkt er mee?

Lees verder

Communicatie en samenwerking

Willen we de kans op het slagen van onze dromen zo groot mogelijk maken dan moet de communicatie tussen bewoners onderling, en tussen de gemeente, ondernemers en bewoners goed zijn. Dat vergt zowel wat van de bewoners als de gemeente en ondernemers. Hoe zien wij die communicatie graag verlopen? Bij nieuwe projecten, bij lopende projecten, bij dit traject? Hoe kan de gemeente ons als bewoners het beste benaderen? Hebben we daar als bewoners een soort organisatie voor nodig of niet? Een platform? En hoe kunnen we elkaar als bewoners onderling op de hoogte houden? Daar gaan we over nadenken. Wie doet mee?

Lees verder

Groen en ontmoeten in de buurt

Een heel veel gehoorde droom, meer GROEN! We missen bomen, struiken, groen om ons heen. En niet alleen voor het zicht, we willen ook kleine groene ontmoetingsplekken, speelplekken en honden uitrenplekken, verspreid door de buurt.

Hoe ziet dat er uit over 5 jaar, waar kunnen we elkaar ontmoeten, waar zitten we lekker in het groen en hoe ziet een willekeurige groene straat er uit, waar zijn kleine parkjes, willen we misschien toch parkeerplaatsen (tijdelijk) opofferen voor meer groen en ruimte voor de mens? Denk en droom mee over een groene buurt!

Lees verder

Historie en kunst

Onze wijk was vroeger een zeehaven, scheepswerven lagen langs de Hogendijk, zeelui schuimden door de Lage Horn. We zeilden naar Spitsbergen om walvissen te vangen. En we heten niets voor niets de Russische Buurt. We hebben het Czaar Peter-huisje in de buurt! Thema’s genoeg waarmee we onze wijk een eigen gezicht kunnen geven. Op allerlei plekken zouden we daar iets mee kunnen doen: we hebben de datsja’s al, misschien in straatmeubilair of gevels? Er wordt zelfs gedacht aan een historische scheepswerf. Wie heeft hier mooie ideeën over en wil mee onderzoeken wat er mogelijk is?

Lees verder

Ontmoeten en zorgen voor elkaar

Behalve een ontmoetings- of buurtplek willen we ook op straat en thuis elkaar meer ontmoeten. Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem, maar ook zieke buurtgenoten kunnen wel een extra steuntje gebruiken. Elkaar kennen en ontmoeten kan daarbij helpen. Elkaar kennen helpt ook bij het wederzijds begrip. Hoe mooi zou het zijn dat we allemaal weten wie er naast ons woont. Droom en denk mee over die wijk, waarin eenzaamheid niet meer voorkomt en we elkaar groeten en ontmoeten. Hoe komen we daar? Wie doet mee?

Lees verder

Panden en wonen

Heb je wel eens oude foto’s gezien van onze wijk, bijvoorbeeld van de Czarinastraat. Dat ziet er prachtig uit, een pareltje. En wij wonen in die prachtige buurt, maar een deel van de panden zijn slecht onderhouden, hebben funderingsproblemen of wisselen erg vaak van bewoners. Die panden halen de buurt behoorlijk naar beneden. Sommige eigenaren kunnen hun huis niet onderhouden of van nieuwe fundering voorzien, anderen willen het niet. Ook het vuil is een probleem en het tijdelijk verhuren via AirBnb kan ook problemen veroorzaken.

De gemeente is al hard bezig met handhaving in de wijk. Hoe kunnen we er met bewoners, gemeente en ondernemers samen voor zorgen dat we sneller onze droom van een mooie, schone, opgeknapte wijk bereiken?

Lees verder

Veilige, schone en eerlijke buurt

Door aan onze andere dromen te werken krijgen we een steeds fijnere buurt die daardoor steeds veiliger, schoner en eerlijker zal worden. Maar wat kunnen we concreet doen om onze buurt veiliger schoner en eerlijker te maken? De gemeente is al druk bezig met handhaven, maar met de hulp van bewoners zal dat nog beter gaan. Wat kunnen we doen om samen het zwerfafval, de dumpingen, kleine en grotere criminaliteit te bestrijden? Zodat we een buurt krijgen waar iedereen ook ’s avonds met een gerust hart over straat durft te lopen en zich prettig voelt.

Lees verder

Verkeer

We zijn behalve een woonbuurt ook doorgangsroute naar het centrum. Winkels worden bevoorraad door grote vrachtwagens, pizzakoeriers scheuren door de straten, en niet alle bestuurders van personenauto rijden even netjes. We zijn ook een buurt waar veel gebouwd en gerestaureerd wordt. Grote vrachtwagens manoeuvreren zich een weg naar de bouwplaats. Daartussen moeten onze kinderen spelen, de ouderen oversteken en willen wij ook nog fijn wonen. Een veel terugkerend item bij de dromen was dan ook autoluw of een oase van rust.

Ook willen we meer plek voor groen, ontmoetingsplekken, en ruimte om te spelen. Terwijl er bij de laatste herinrichting (naar wens van de bewoners) meer parkeerplaatsen zijn gecreëerd, Maar nu is dus toch een grote wens voor meer groen en ruimte voor spelende kinderen. En zelf willen we uiteraard zo strak mogelijk voor de deur kunnen parkeren.

Hoe ziet het wensbeeld er uit dat al deze tegenstrijdige wensen kan verenigen?

Lees verder

Zaan bij de buurt

Water heeft een hoge aantrekkingskracht, het heeft iets dynamisch. En onze wijk ligt aan het water, maar daar genieten we maar nauwelijks van. De mensen die er aan wonen uiteraard wel, maar verder doen we er niet veel mee. Zonde! Hoe kunnen we de Zaan meer bij de buurt  betrekken. Een plek waar je kunt flaneren? Is een terras een mogelijkheid, of misschien een stadsstrand? Komen er misschien plekken vrij bij de Zaan waar we dat kunnen realiseren? Wat betekent dat voor dit thema? En de jachthaven heeft plannen, kunnen we samenwerken? Kunnen we iets met de kade bij Sarabande? En vergeet de Soeteboomsloot niet, ook water waar we wat mee kunnen doen!

Lees verder